Vill du gå med i styrelsen?

Valberedningen i Bostadsrättsföreningen Draken 16 söker styrelsemedlemmar till föreningsarbetet inför kommande verksamhetsår.

Du som medlem i bostadsrättsföreningen betyder mycket för att vår fastighet ska fungera. Vi är en stabil och välskött förening, tack vare tidigare medlemmars goda bidrag till styrelsearbetet. Nu söker vi nya engagerade medlemmar som vill vara med och hjälpas åt att förvalta vår fastighet. Arbetet i en styrelse ger dig ett tillfälle att få inblick i vad bostadsförvaltning innebär och hur din bostadsrättsförening fungerar. Du kommer att få värdefulla insikter och erfarenheter som du kommer att ha användning för oavsett yrke eller sysselsättning. Styrelsemöten brukar hållas en gång per månad för att hantera medlemsfrågor och förvalta fastighetens underhållsplan, bland annat. Förutom styrelsemöte pågår det ofta projekt/uppdrag och alla har ett ansvarsområden.

Ett bra styrelsearbete ger en stabil förening vilket garanterar en god värdetillväxt för våra lägenheter – något du själv nu kan vara med och påverka.

Vi i valberedningen önskar nu komma i kontakt med intresserade kandidater. Har ni tidigare erfarenhet av eller kompetens inom något av nedan områden är det välkommet, men ett nytänkande och brinnande engagemang är också gott nog.

  • Styrelsearbete
  • Medlemsinformation
  • IT/webb
  • Juridik
  • Försäkring
  • Ekonomi
  • Miljö
  • Brandskydd
  • Fastighetsskötsel

Kontakta någon av oss i valberedningen via e-post eller lägg en lapp i vårt postfack. Skriv ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig efter överenskommelse.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Anders Hansson i 113, hansson.a@gmail.com
Catharina Hånell i 113, hanell.catharina@gmail.com
Christer Orrebrink i 117, christer.orrebrink@gmail.com