Vatten/värme/el

Obs!

  • Ingrepp i el-systemet som berörs av renoveringen måste skötas av behörig elektriker.
  • Ingrepp i tätskikt, värme, vatten eller avloppssystem måste skötas av behörig installatör.
  • Befintlig ventilation måste behålls och inte försämras.

(Läs mer om renovering som inkluderar vatten/värme/el under länken. ”Kräver tillstånd”.)

Vid behov av avstängning av vatten, värme eller el bekostas detta helt av er som renoverar.

Endast behörig fastighetsskötare får göra dessa avstängningar!

Beställning för hjälp med detta ska ske via Borg & Merios felanmälan.
Via mail: felanmalan@borgmerio.se
Eller via telefon: 08-36 51 21

Beställ i god tid, då vatten/elavstängning kan påverka dina grannar och därför kan behöva aviseras i förväg.