Trivselregler

När man bor nära inpå andra människor måste ”sunt förnuft” i hänsyn till varandra råda. Alla vill vi ju trivas och må bra. Vi anger nedan för enkelhetens skull ändå några punkter att förhålla sig till.

  • Undvik störande ljud som hög musik efter kl 21.00 eller före kl. 9.00.
  • Vanligt renoveringsarbete såsom borrning och golvläggning eller sådant som kan tänkas störa grannar får endast ske mellan kl. 08 och 19 under vardagar och 11 och 15 lördagar. Söndagar har vi ”tysta” dagar helt och hållet.
  • När du ska renovera meddela dina grannar under vilka datum arbetet kommer att ske.
  • Om du ska ha fest förbered dina grannar i god tid innan.
  • Rök inte på balkongen mot Drakenbergsgatan. Vi har luftintag på baksidan av fastigheten vilket gör att rök kommer in i lägenheterna via ventilationen. Styrelsen får många klagomål från boende som får in rök.
  • Rök inte i gemensamma utrymmen och släng inte fimpar på marken.
  • Sopsortera på rätt sätt så håller vi snyggt och sparar onödiga kostnader.
  • Rasta inte hundar i trädgården vid Drakenbergsgatan 16.
  • Trädgården är vår gemensamma oas. Se till att ställ tillbaka trädgårdsmöbler om du flyttar runt dem, torka av bord och stolar och fäll ihop parasollen.