Trivselregler

När man bor nära inpå andra människor måste ”sunt förnuft” i hänsyn till varandra råda. Alla vill vi ju trivas och må bra. Vi anger nedan för enkelhetens skull ändå några punkter att förhålla sig till.

  • Undvik störande ljud som hög musik eller att borra i väggar efter kl 21.00 eller före kl. 9.00.
  • Om du ska ha fest förbered dina grannar i god tid innan.
  • Rök inte i/vid gemensamma utrymmen och släng inte fimpar på marken. Rök heller inte på balkongen – röken sprider sig till balkongerna ovanför.
  • Släng skräp i papperskorgarna.
  • Sopsortera på rätt sätt så håller vi snyggt och sparar onödiga kostnader.
  • När du ska renovera meddela dina grannar under vilka datum arbetet kommer att ske.