Tidsrestriktioner

Bilning i betongen får ske kl. 08 till längst kl 16 på vardagar.
Under helger ska bilning i betongen helt undvikas.

Vanligt renoveringsarbete såsom borrning, golvläggning, målning mm. som kan tänkas störa grannar får endast ske mellan kl. 08 och 19 under vardagar och 11 och 15 lördagar. Söndagar har vi ”tysta” dagar helt och hållet.

Dessa regler gäller för allmännyttan och gäller även i vår förening. Boende som känner sig störda ombeds tala med de som renoverar.

Tänk på att ta hänsyn till era grannar då ni jobbar i lägenheten. Det är svårt att undvika buller, damm och andra olägenheter vid en renovering. Men försök att minimera störningarna som du utsätter dina grannar för. Utför om möjligt bullriga arbetsmoment på tider som stör dina grannar minst. Nästa gång kan det var din granne som bygger om.