Stadgar

Läs och/eller spara hem föreningens stadgar genom att klicka på länken nedan:

StadgarBrfDraken16-2018-10

(Stadgarna har antagits vid föreningsstämman 2018-05-29 och vid extrastämman 2018-10-17.)