Renoveringsanmälan

Till de renoveringar som kräver tillstånd ska en renoveringsanmälan – tillsammans med F-skattebevis, giltig försäkringshandling, samt behörighetscertifikat från tilltänkt entreprenör – skickas till:

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB
Malmgårdsvägen 16
116 38  STOCKHOLM

Märk kuvertet med ”Renoveringsanmälan Brf Draken 16”.

Alternativt kan anmälan och tillhörande entreprenörsdokument, och/eller om du behöver mer information, mailas till info@borgmerio.se.

AnsokanOmOmbyggRenovering-BorgOMerio