Renoveringsanmälan

Till de renoveringar som kräver tillstånd ska en renoveringsanmälan – tillsammans med F-skattebevis, giltig försäkringshandling, samt behörighetscertifikat från tilltänkt entreprenör – mailas till:

info@borgmerio.se, med kopia till styrelsen@brfdraken16.se.
Rubriksätt mailet med ”Renoveringsansökan-Brf Draken 16”.

AnsokanOmOmbyggRenovering-BorgOMerio