Renovering

Att bo i bostadsrätt innebär, bland många andra positiva saker, att man har stor möjlighet att själv utforma sin lägenhet, välja vilken standard man vill ha på fast inredning och hur lägenhetens ska skötas. Helt enkelt att själv sätta sin personliga prägel på boendet.

Det finns dock restriktioner/regler att förhålla sig till.
Läs mer under varje underrubrik till ”Renovering” innan du påbörjar något arbete!

Skälet till restriktioner/regler är enkel:
Vi äger vår fastighet gemensamt och vissa ombyggnader kan medföra skador som kan drabba oss alla ekonomiskt och/eller innebära oacceptabla påfrestningar för andra boende i fastigheten.

Det här är heller inget som föreningen själva har hittat på utan följer av bostadsrättslagen som i sin 7 paragraf skriver:

”Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.”

Läs noga på om vilka restriktioner/regler som gäller!
Föreningen ställer den renoverande till svars för eventuella skador som uppkommer i samband med ombyggnadsarbetena.