Praktisk info

I underrubrikerna i menyn hittar du specifik praktisk information i olika frågor. Är det ändå någon information du saknar – kontakta då:

Borg & Merio Fastighetsförvaltning, info@borgmerio.se, gällande tekniska frågor om fastigheten.

Styrelsen, styrelsen@brfdraken16.se, gällande övriga frågor som  du inte hitta svar på i hemsidan.


Obs! 25/5-18 infördes en ny EU-lag gällande lagring av personuppgifter – GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL).

Läs mer om vår integritetspolicy.