Aktuellt

  Infoanslag – arkiv         

Vill du prenumerera på föreningens nyhetsbrev?
Mejla då styrelsen@brfdraken16.se  

På gång 
20191014

 • Radonmätning kommer att påbörjas under oktober.
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, kommer att utföras under hösten. Syftet med OVK av ventilationssystemen är för att förbättra inomhusmiljön för alla som bor eller fastigheterna.
 • Nytt städbolag har börjat städa våra gemensamma utrymmen.
 • Gamla cykelrummet i 117 kommer att bli ett barnvagnsförråd för de vagnar som används frekvent.
 • Besiktning av samlingsledningen under bottenplattan och vertikalstammarna.

Byggrapport
20191014
Nu börjar våra trapphus bli klara. Det som återstår är att sätta upp terazzostenen, ordna med ljudabsorberande plattor i taket och få till all belysning.

De kommer också att bli en ommålning av de målade ytorna som blivit skadade.
Tänk på att vara försiktig med t ex cyklar och barnvagnar så håller vi våra trappuppgångar fina!

Portarna i 113 och 117 kommer att bytas ut i vår.

Märk upp din cykel!
20191005

Som du kanske sett på anslag i hissar och i trappen så ska alla cyklar märkas upp. Märk din cykel med namn, lägenhetsnummer och 2019 senast den 14 oktober. 
Det gäller de cyklar som står utomhus på tomten eller i något av cykelrummen. De cyklar som inte är märkta kommer vi att forsla bort. 

Byggrapport
20190910

 • Slipning av golv har påbörjats. Först provslipning för att se hur blankt det kan bli utan att det blir för halt. 
 • Golv slipas först och sedan sätts terrazzo-sten på väggarna och sist målas taket efter att ljuddämpande plattor sätts upp.
 • All träpanel blir klar i veckan. Siffrorna kommer också upp på dem.
 • Dörröppnare kommer i veckan.

Protokoll från årsstämma
20190827
Här kan ni läsa protokollet från föreningens årsstämma.

De nya postboxarna
20190711
Postboxarna får inte användas ännu men så snart vi har fått klartecken av bygget så skiftar vi från de gamla till de nya. Vi kommer att meddela när alla boende kan hämta sina nya postnycklar.

Övergången måste ske i ett svep då centrallåset för de gamla förs över på de nya skåpen och då fungerar inte de gamla skåpen längre säkert.

Vi meddelar en vecka i förväg i hissar och i portar. Ordna så att någon kan hämta din nyckel om du inte själv kan.

Om det är fel namn eller fler namn som ska stå på din box säg till så ordnar vi det.  Tänk på att bara de som är skrivna här får stå med, andra får skicka sin post c/o. Inga namnlappar ska klistras på utsidan.

Det går bra att vända på brickan Ingen reklam till Reklam om det efterfrågas. 

Tidningsfack och postlådor
20190628

Tidningsfacken vid ytterdörrarna ska få namn Borg & Merio kommer att sätta upp detta snarast. Tillsvidare kan du själv sätta upp ditt namn.

De nya postlådorna på plan 0 är på gång där vi kommer att sätta upp namn. Arbetet beräknas vara klart under sommaren.


Grovsoprummet stängs
20190628

Grovsoprummet på kortändan kommer att stängas. Vi kommer att beställa tillfällig container 2-3 gånger per år då alla kan slänga sina grovsopor. 


Ny hyresgäst i lokalen vid grovsoprummet
20190628

1 augusti flyttar ett företag in i lokalen vid grovsoprummet. Lokalen kommer att användas som lager.


Renovering av trapphus och korridorer
Uppdaterat 20190628

 • Arbete med att sätta in automatisk öppning för att öppna loftgångssdörrar. 
 • Allt som ska målas är klart. Fläckar på väggar på det som har blivit kommer att bli kvar. Tänk på att inte slå i med cyklar och vagnar så håller vi fint i trapphuset.
 • Träpanel och terazzosten ska upp på väggar i entréer och vid hissarna på alla plan.
 • Golv i korridorerna ska slipas och golvlister ska upp.
 • Trapporna kommer att specialtvättas.
 • Undertak ska sättas upp vilket kommer att ha en ljuddämpande effekt.
 • Belysning i entréer ska sttas upp
 • Trappornas svarta handledare ska bytas och lagas.
 • Porten på  Drakenbergsgatan 16 ska renoveras.
 • Byte av låssystem på övriga allmänna dörrar kommer att ske. Läs mer om det under Genomförda och planerade större underhåll.

Arbetet förväntas vara klart under september/oktober.

Renoveringsarbetena utförs vardagar mellan 07-17 .
Arbeten med väldigt hög störningfaktor sker vardagar mellan 09-16.

Vid frågor kring renoveringen hänvisar vi till:
Plåt & Byggkonsult  Jan Erik Svensson 070 817 76 75
RZ Fasad & Byggkonsult Roger Peterzon 070 417 76 68


Cykelrummet på 117
20190628

Cykelrummet på 117 ska stängas under sommaren. Vi behöver fler allmänna förrådsrum.


Nästa årsstämma är i maj 2020

Motioner ska komma in senast sista mars 2020. Motionerna lämnas in skriftligt i styrelsens postlåda på Hornsgatan 117 eller mejlas till styrelsen@brfdraken.se. Observera att avsändaren ska finnas till motionen för att den ska gälla.

Om du ha allmänna frågor och förslag får du gärna höra av dig till styrelsen. Vi tar då upp dem på nästa styrelsemöte. Styrelsemöte hålls en gång i månaden. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan svara dig.


Viktig information till boende i fastigheten Draken 16

Våra avloppsledningar är gamla. Ett byte av stammar är både dyrbart och medför stort intrång i boendet. För att undvika ett byte så länge som möjligt kan vi tillsammans göra vårt bästa för att förlänga livslängden och för att undvika stopp.

Här kommer viktiga tips för oss alla för att undvika problem:

Toalettstolen

 • Snålspolande toaletter kan medföra att papper inte spolas iväg. Använd hellre mera vatten som är mycket billigare än stopp i avloppet.
 • SPOLA BARA NER TOAPAPPER! Inget annat! Använd inte snålspolningsmöjligheten.

Kök

 • Skölj inte ur fett och oljor från stekpannor, eller från smörpaket som ska till återvinningen, med varmvatten. Fettet stelnar någon meter senare i röret när det kallnar. Miljövänligast är att vi torkar ur dem med hushållspapper och slänger det i soporna. Fettet blir då energi.
 • När ni diskar snåla inte med diskmedlet, diskmedel är milt och skonar både rör och hjälper reningsverket.
 • Lägg kaffesump i soporna, det blir energi och täpper inte till rören.
 • Kausticsoda och propplösare ska undvikas att använda vid dåligt flöde

Handfat och golvbrunn

 • För att undvika stopp rengör vattenlås och golvbrunn regelbundet.
 • Använd gärna en håruppfångare.
 • Kausticsoda och propplösare ska undvikas att använda vid dåligt flöde

Stort tack för att du följer dessa tips.

Boka tvättstugan online

Nu kan du som boende i föreningen boka tvättstugan online, via länk. Läs mer och boka via denna sidaDu hittar i sidan även länk till användarmanualen.


 Sänkta avgifter för bostadsrätter

Vår ekonomi är god och därför har styrelsen beslutat att sänka avgifterna för bostadsrätter med 10 % från den 1 april 2019.

Samarbete med grannföreningarna

Styrelsen fortsätter att titta på praktiska samarbeten med våra grannföreningar för att säkerställa så låga kostnader som möjligt för vår förening. Vi samarbetar just nu om en ny snöröjningsplan och hantering av träden på gatan vars rötter förstör rören,

Medlemmarnas e-postadresser

Vi fortsätter arbetet med att sammanställa e-postadresser till alla i huset för snabba utskick vid behov.
Mejla din e-post till styrelsen@brfdraken16.se eller skriv din e-postdress på en lapp och lägg i vår styrelsebrevlåda. Kom ihåg att skriva vem adressen är till.


Obs! 25/5-18 infördes en ny EU-lag gällande lagring av personuppgifter – GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL).

Läs mer om vår integritetspolicy.