Aktuellt

  Infoanslag – arkiv         

Vill du prenumerera på föreningens nyhetsbrev?
Mejla då styrelsen@brfdraken16.se  

Årsredovisning 2021
20220630
Årsredovisningen finns nu tillgänglig på webbplatsen. Här hittar du den och tidigare redovisningar.

Årsredovisning 2020
20210528
Årsredovisningen finns nu tillgänglig på webbplatsen. Här hittar du den

Ny möjlighet att slänga grovsopor 18-20 juni
20210513
Container vi beställde i april blev fylld på nolltid. Det är många som har önskat att få möjligheten igen att slänga grovsopor. Vi har därför beställt en ny container helgen den 18-20 maj. Kod kommer i postboxen någon dag innan.

Bygglov för inglasning av balkong är nu förnyat
20210411
Kontakta styrelsen för mer info om du ska göra en inglasning.

Rökning och grillning på balkonger
20210411
Rök inte på balkongen mot Drakenbergsgatan. Vi har luftintag på baksidan av fastigheten vilket gör att rök kommer in i lägenheterna via ventilationen. Rök hellre ute på loftgången.

Styrelsen får många klagomål från boende som får in rök i lägenheten.

Grillning på balkongen är inte tillåtet. Det finns två grillar i trädgården som kan användas.

Årsmötet 27 maj
20210411
Onsdagen den 27 maj klockan 18:30 har vi årsmöte i föreningen. Vi ses i lokalen på Drakenbergsgatan 2 eller via Zoom. En kallelse kommer också i postboxen.

Motioner kan lämnas in senast den 1 maj via styrelsen@brfdraken16.se eller i styrelsens brevlåda på Hornsgatan 117.

Renovering av hyresrätter
20210411
Renoveringar kommer att utföras i hyresrätterna i olika omfattningar från slutet av april och cirka 4 veckor framåt. Byggledaren kommer att informera om det är några störande moment. Hantverkarna kommer att ha tillgång till toaletten i tvättstugan under perioden.

Bygglov för inglasning av balkong förnyas
20210214
Det gamla bygglovet för inglasning av balkonger har gått ut och vi har nu skickat in ansökan om förnyat bygglov. Kontakta styrelsen för aktuell information.

Vill du gå med i styrelsen?
20210207
Valberedningen söker nya medlemmar som vill arbete i styrelsen. Läs mer om uppdraget och kontakta valberedningen.

Container för grovsopor 27-28 mars
20210207
Helgen den 27-28 mars kommer vi att ha en container för grovsopor uppställd på Drakenbergsgatan. Vi återkommer med info om kod och vad man får slänga där.


Miljöstugan tillfälligt stängd!
20200928
Miljöstugan kommer att vara tillfälligt stängd då låssystemet har förstörts av någon.

Ett nytt låssystem är beställt och kommer att installeras på nytt och vi har ett fungerande låssystem under vecka 42.

Vi hänvisar tills dess till närmaste återvinningsstation på Varvsgatan 10.

Container för grovsopor 16-18 oktober
20200927
Fredagen den 16 oktober kommer en container att ställas upp på Drakenbergsgatan. Den hämtas sedan söndagen den 18 oktober.

Miljöstugan
20200927

Sorteringsrack för småbatterier, ljuskällor samt mindre elektronik finns nu på plats i miljöstugan.
Ställ inte annat skräp än det som får slängas där. Föreningen får betala mycket för att forsla oönskat skräp.

Portkod och portnycklar tas bort
20200703

Från och med 1 augusti kommer inte nycklarna till portarna att fungera. De ersätts då av de nya nyckelbrickorna.
I augusti kommer även portkoden att tas bort och ersätts då av porttelefonen.
Det nya systemet med nyckelbrickor och porttelefon är då i fullt bruk.
Läs mer om det på https://www.brfdraken16.se/nycklar-taggar-koder/

Råttor i trädgården
20200703
Vi har råttor i trädgården och Anticimex kommer hit i nästa vecka för att se hur vi kan få bort med dem. Det är därför extra viktigt att se till att ingen mat lämnas kvar i trädgården.

Brandskyddsarbete
20200702

Under hösten kommer arbete med brandskydd att utföras. Det är;

 • brandtätningsarbete
 • se över rökluckor
 • installera nödbelysning i källaren.

Container  för grovsopor 30 -31 maj
20200525
Den 30-31 maj, kommer vi att ha en container uppställd på Drakenbergsgatan där vi kan kasta grovsopor. Tänk på att den ska räcka till alla boenden och inte är tänkt för material från renovering eller hela bohag.

Elektronik, farligt avfall, vätskor eller bildelar får inte kastas i containern.

Stockholm stads mobila miljöstation kommer till Hornsbruksgatan 25, utanför Hornstulls bibliotek på lördag 30/5 mellan 15:00 – 16:00. Där kan man slänga mycket av det som man inte får slänga i containern. 

 Här hittar ni turlistan https://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila?expand=sodermalm

Det finns en permanent miljöstation på Torkel Knutssonsgatan vid Bastugatan som också tar emot miljöfarliga sopor.

Mer trädgårdsmöbler på gång
20200525

Vi har beställt mer trädgårdsmöbler då vi ser ett ökat behov av att kunna träffas utomhus. Trädgården är stor och vi vill att så många som möjligt ska kunna nyttja den.

Återvinningsrummet
20200525

Vi har den senaste tiden haft problem med miljöstugan, det beror på viss del på inställda hämtningar. Det problemet är löst nu och vi tackar för ert tålamod.

Dock kvarstår problem med att vissa boende slänger grovsopor, gamla kläder och skor och annat som ej ska slängas i återvinningen.

Miljöstugan är endast till för förpackningar av glas, metall, plast, papper och kartong.

Nytt datum för årsstämma 2020 onsdagen 27 maj
20200410

Nytt datum för årstämman blir onsdagen den 27 maj pga corona-epidemin. Vi kommer att erbjuda alla att vara med via Zoom men också hyra en lokal om man vill vara med på plats. Styrelsen återkommer med inbjudan och mer information.

Årsstämma 2020
20191218

Boka in den 23 april och kom på föreningens årsstämma. Motioner kan lämnas till styrelsen senast 1 mars 2020 via e-post styrelsen@brfdraken16.se eller i styrelsens brevlåda i uppgång 117.
Vi återkommer med information om tid och plats.

Bredband
20191218

Vi tar in offerter för att kunna erbjuda alla medlemmar bredband som då ingår i avgiften. Föreningen betalar redan idag avgifter till bl a Comhem och vi tror att det blir marginellt dyrare om föreningen erbjuder bredband till alla bostadsrättsinnehavare. Om det går som vi planerar innebär det att den som vill kan spara pengar genom att säga upp sina nuvarande abonnemang. Mer info kommer.

Grovsoprummet stängs
20190628

Påminnelse om att grovsoprummet på kortändan kommer att stängas vid årsskiftet. Vi kommer att beställa tillfällig container 2 gånger per år då alla kan slänga sina grovsopor. Batterier och glödlampor kommer att kunna slängas i miljöstugan.

Förtydligande av radonmätning
20191217

För dig som ska ha radonpuckar för mätning i din lägenhet kommer ett brev med förtydligande instruktioner att lämnas i din postbox idag, 17/12. Du kan också läsa instruktionen här.

Hissarna avstängda 11 och 12 december

20191207
Den 11 december 8.00-16.00 kommer hissen i uppgång 113 vara avstängd.

Den 12 december 8.00-16.00 kommer hissen i uppgång 117 vara avstängd.

Hissarna kommer då att ses över och vi låter installera el och dosor för de nya nyckelbrickorna.

Renovering trapphus
20191127
Renoveringen av trapphusen i denna etapp blir förhoppningsvis klar till jul. Det som dröjer är terazzostenen som vi beställt extra av samt ledstängerna där plasten inte är tillräckligt böjlig. En sista målning ska också göras samt att tavlor med namn kommer upp i entréerna.

Barnvagnsrum
20191127
På plan 0 i 117 finns ett nytt barnvagnsrum för de barnvagnar som används frekvent.

Nya låssystemet och porttelefon
20191127
Programmeringen av det nya systemet är på gång. Vi återkommer med mer information.

Översyn i fastigheten
20191127

 • Samlingsledningen för avloppsstammarna under husets bottenplatta har inspekterats, filmats och spolats med högt tryck och mycket hett vatten, för att få bort fettavlagringar. 
 • Vertikalstammarna kommer också att inspekteras och om det behövs kommer de att rengöras nu men sannolikt gör vi det när samtliga grenledningar från badrum och kök ska spolas nästa gång, vilket  gjordes 2018. 
 • Avluftningar för avloppssystemet kommer att inspekteras och de som har brister åtgärdas eller byts. Om de inte fungerar kan dålig lukt komma in i lägenheter från avloppet.

På gång 
20191014

 • Radonmätning kommer att påbörjas under oktober.
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, kommer att utföras under hösten. Syftet med OVK av ventilationssystemen är för att förbättra inomhusmiljön för alla som bor eller fastigheterna.
 • Nytt städbolag har börjat städa våra gemensamma utrymmen.
 • Gamla cykelrummet i 117 kommer att bli ett barnvagnsförråd för de vagnar som används frekvent.
 • Besiktning av samlingsledningen under bottenplattan och vertikalstammarna.

Byggrapport
20191014
Nu börjar våra trapphus bli klara. Det som återstår är att sätta upp terazzostenen, ordna med ljudabsorberande plattor i taket och få till all belysning.

De kommer också att bli en ommålning av de målade ytorna som blivit skadade.
Tänk på att vara försiktig med t ex cyklar och barnvagnar så håller vi våra trappuppgångar fina!

Portarna i 113 och 117 kommer att bytas ut i vår.

Märk upp din cykel!
20191005

Som du kanske sett på anslag i hissar och i trappen så ska alla cyklar märkas upp. Märk din cykel med namn, lägenhetsnummer och 2019 senast den 14 oktober. 
Det gäller de cyklar som står utomhus på tomten eller i något av cykelrummen. De cyklar som inte är märkta kommer vi att forsla bort. 

Byggrapport
20190910

 • Slipning av golv har påbörjats. Först provslipning för att se hur blankt det kan bli utan att det blir för halt. 
 • Golv slipas först och sedan sätts terrazzo-sten på väggarna och sist målas taket efter att ljuddämpande plattor sätts upp.
 • All träpanel blir klar i veckan. Siffrorna kommer också upp på dem.
 • Dörröppnare kommer i veckan.

Protokoll från årsstämma
20190827
Här kan ni läsa protokollet från föreningens årsstämma.

De nya postboxarna
20190711
Postboxarna får inte användas ännu men så snart vi har fått klartecken av bygget så skiftar vi från de gamla till de nya. Vi kommer att meddela när alla boende kan hämta sina nya postnycklar.

Övergången måste ske i ett svep då centrallåset för de gamla förs över på de nya skåpen och då fungerar inte de gamla skåpen längre säkert.

Vi meddelar en vecka i förväg i hissar och i portar. Ordna så att någon kan hämta din nyckel om du inte själv kan.

Om det är fel namn eller fler namn som ska stå på din box säg till så ordnar vi det.  Tänk på att bara de som är skrivna här får stå med, andra får skicka sin post c/o. Inga namnlappar ska klistras på utsidan.

Det går bra att vända på brickan Ingen reklam till Reklam om det efterfrågas. 

Tidningsfack och postlådor
20190628

Tidningsfacken vid ytterdörrarna ska få namn Borg & Merio kommer att sätta upp detta snarast. Tillsvidare kan du själv sätta upp ditt namn.

De nya postlådorna på plan 0 är på gång där vi kommer att sätta upp namn. Arbetet beräknas vara klart under sommaren.


 


Ny hyresgäst i lokalen vid grovsoprummet
20190628

1 augusti flyttar ett företag in i lokalen vid grovsoprummet. Lokalen kommer att användas som lager.


Renovering av trapphus och korridorer
Uppdaterat 20190628

 • Arbete med att sätta in automatisk öppning för att öppna loftgångssdörrar. 
 • Allt som ska målas är klart. Fläckar på väggar på det som har blivit kommer att bli kvar. Tänk på att inte slå i med cyklar och vagnar så håller vi fint i trapphuset.
 • Träpanel och terazzosten ska upp på väggar i entréer och vid hissarna på alla plan.
 • Golv i korridorerna ska slipas och golvlister ska upp.
 • Trapporna kommer att specialtvättas.
 • Undertak ska sättas upp vilket kommer att ha en ljuddämpande effekt.
 • Belysning i entréer ska sttas upp
 • Trappornas svarta handledare ska bytas och lagas.
 • Porten på  Drakenbergsgatan 16 ska renoveras.
 • Byte av låssystem på övriga allmänna dörrar kommer att ske. Läs mer om det under Genomförda och planerade större underhåll.

Arbetet förväntas vara klart under september/oktober.

Renoveringsarbetena utförs vardagar mellan 07-17 .
Arbeten med väldigt hög störningfaktor sker vardagar mellan 09-16.

Vid frågor kring renoveringen hänvisar vi till:
Plåt & Byggkonsult  Jan Erik Svensson 070 817 76 75
RZ Fasad & Byggkonsult Roger Peterzon 070 417 76 68


Cykelrummet på 117
20190628

Cykelrummet på 117 ska stängas under sommaren. Vi behöver fler allmänna förrådsrum.


 


Viktig information till boende i fastigheten Draken 16

Våra avloppsledningar är gamla. Ett byte av stammar är både dyrbart och medför stort intrång i boendet. För att undvika ett byte så länge som möjligt kan vi tillsammans göra vårt bästa för att förlänga livslängden och för att undvika stopp.

Här kommer viktiga tips för oss alla för att undvika problem:

Toalettstolen

 • Snålspolande toaletter kan medföra att papper inte spolas iväg. Använd hellre mera vatten som är mycket billigare än stopp i avloppet.
 • SPOLA BARA NER TOAPAPPER! Inget annat! Använd inte snålspolningsmöjligheten.

Kök

 • Skölj inte ur fett och oljor från stekpannor, eller från smörpaket som ska till återvinningen, med varmvatten. Fettet stelnar någon meter senare i röret när det kallnar. Miljövänligast är att vi torkar ur dem med hushållspapper och slänger det i soporna. Fettet blir då energi.
 • När ni diskar snåla inte med diskmedlet, diskmedel är milt och skonar både rör och hjälper reningsverket.
 • Lägg kaffesump i soporna, det blir energi och täpper inte till rören.
 • Kausticsoda och propplösare ska undvikas att använda vid dåligt flöde

Handfat och golvbrunn

 • För att undvika stopp rengör vattenlås och golvbrunn regelbundet.
 • Använd gärna en håruppfångare.
 • Kausticsoda och propplösare ska undvikas att använda vid dåligt flöde

Stort tack för att du följer dessa tips.

Boka tvättstugan online

Nu kan du som boende i föreningen boka tvättstugan online, via länk. Läs mer och boka via denna sidaDu hittar i sidan även länk till användarmanualen.


 Sänkta avgifter för bostadsrätter

Vår ekonomi är god och därför har styrelsen beslutat att sänka avgifterna för bostadsrätter med 10 % från den 1 april 2019.

Samarbete med grannföreningarna

Styrelsen fortsätter att titta på praktiska samarbeten med våra grannföreningar för att säkerställa så låga kostnader som möjligt för vår förening. Vi samarbetar just nu om en ny snöröjningsplan och hantering av träden på gatan vars rötter förstör rören,

Medlemmarnas e-postadresser

Vi fortsätter arbetet med att sammanställa e-postadresser till alla i huset för snabba utskick vid behov.
Mejla din e-post till styrelsen@brfdraken16.se eller skriv din e-postdress på en lapp och lägg i vår styrelsebrevlåda. Kom ihåg att skriva vem adressen är till.


Obs! 25/5-18 infördes en ny EU-lag gällande lagring av personuppgifter – GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL).

Läs mer om vår integritetspolicy.