Portnycklar och porttelefon

Vi har infört ett nytt system av passerbrickor i portarna för de gemensamma utrymmena.
Från och med den 1 augusti kommer inte de gamla portnycklarna att fungera.

Miljöstugan har också en brickläsare och är tillgänglig alla dagar 06.00-22.00.

Tappar du en passerbricka, kontakta Borg & Merio för en avregistrering av brickan. Du kan även beställa en ny bricka av dem. Brickorna hämtas på deras kontor på Malmgårdsvägen 16 vardagar 08.00-11.30, 13.00-16.00.

Upptäcker du något fel på passersystemet eller din passerbricka, felanmäl då till Borg & Merio på telefon 08-36 14 14.

Porttelefonen
Föreningen har portkod som gäller mellan kl. 06:00-22:00. Portkoden kommer att tas bort i augusti och besökare får ringa upp boenden på porttelefonen istället.

När någon ringer från porten syns ett okänt nummer i er mobiltelefon. Spara gärna det numret och namnge det som t ex Port. När man blir uppringd på porttelefonen som är registrerad trycker du på siffran 5 för att öppna porten och på siffran 0 för att avvisa öppnandet. Ni kan nu prata med den som står i porten.

Vill du ändra det telefonnummer du har registrerat för porttelefonen kontaktar du Borg & Merio.