Namn på dörr/i entré

Då nya medlemmar flyttar in skickar vi information om detta till vår förvaltare Borg & Merio, för att de ska kunna rätta upp namn på lägenhetsdörr och i entréns namntavla.

Om du av annan anledning behöver ändra ditt namn på dörr och i entrén, kontaktar du själv Borg & Merio.