Kräver tillstånd

Du får inte ge dig på bärande konstruktioner/väggar t.ex, och absolut inte avlopp eller annat som har med vatten att göra utan att först ha fått tillstånd. Vid betydande förändringar av lägenheten, kan det ibland till och med behövas ett bygglov från ansvarig myndighet.

  • Ingrepp i el-systemet som berörs av renoveringen måste skötas av behörig elektriker.
  • Ingrepp i tätskikt, värme, vatten eller avloppssystem måste skötas av behörig installatör.
  • Befintlig ventilation måste behållas och inte försämras.

F-skattebevis, giltig försäkringshandling samt el/våtrumscertifikat från tilltänkt entreprenör, ska skickas med renoveringsansökan till vår tekniska förvaltare Borg & Merio.

Observera att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att informera din entreprenör och dina hantverkare om gällande regler. Det är också du som ansvarar för att din entreprenör följer reglerna!

Spara hem och använd blanketten i länken längst ned på denna sida.
Fyll i och maila den till info@borgmerio.se, med kopia till styrelsen@brfdraken16.se.
Rubriksätt mailet med ”Renoveringsansökan-Brf Draken 16”.

Invänta yttrandebrev från Borg & Merio, innan du sätter igång med renoveringen!

AnsokanOmOmbyggRenovering-BorgOMerio