Renovering av trapphus

Renoveringen planeras vara klar våren 2020. Se mer under Aktuellt

Byte av nycklar till allmänna utrymmen

Lås- och nyckelsystem byts under 2020 till nyckelbrickor. Det gäller portar och dörrar till cykelrum, källardörrar och miljöstuga. Varje hushåll har möjlighet till tre nyckelbrickor och en av dem är den som går till tvättstugan.