Genomförda och planerade större underhåll

Pågående underhållsarbeten

Renovering av trapphus

Renoveringen planeras vara klar i september/oktober 2019. Se mer under Aktuellt

Byte av nycklar till allmänna utrymmen

Lås- och nyckelsystem byts under sommaren och hösten till nyckelbrickor. Det gäller portar och dörrar till cykelrum, källardörrar och miljöstuga. Varje hushåll har möjlighet till tre nyckelbrickor och en av dem är den som går till tvättstugan. Mer information kommer.

Nya portar mot Hornsgatan

Under hösten 2019 kommer portarna ut mot Hornsgatan att bytas.

Ny lägenhet byggs

Lokalen till vänster vid ingång till Drakenbergsgatan 16 håller på att byggas om till en mindre bostadsrättslägenhet på ett rum och kök. Beräknas vara klar under hösten.

Planerade underhållsarbeten

Trädgården

Renovering av trädgården och installering av belysning är under planering. Offerter tas in till det förslag som tagits fram av en landskapsarkitekt. Beroende på de offerter som vi får in kommer kan arbetet att komma utföras under hösten 2019 eller våren 2020.

Plan för källare och förråd 2020/2021

Vi kommer att se över belysningen i källaren och vid alla förråden. Elarbeten och byte avlampor för att förbättra belysningen. Samtliga lampor som tagits ned sparas.

Utförda underhållsarbeten

Stamspolning

Stammarna i våra lägenheter har spolats och besiktigats 2018. Bedömningen är att rören är av god kvalitet och utan skador. Nästa analys av stammarnas status beräknas göras 2023-25.

Ventilationskontroll 

Ventilationskontrollen, OVK, är genomförd.