Fläktsystem

Hur fungerar vårt fläktsystem ?

Vår fastighet har ett ventilationssystem som, i stora drag, fungerar så att stora fläktar på taket suger ut luft från de ventilationskanaler som finns i kök, badrum etc. Ovanför fönstren i lägenheterna finns små ventiler där ny luft utifrån sugs in. På så sätt skapas ett undertryck i huset som gör att dålig luft sugs ut och frisk luft utifrån sugs in. Om systemet ska fungera optimalt krävs det att man inte manipulerar med det.

Det är tillåtet att ha en köksfläkt med kolfilter ovanför spisen. Den får inte vara kopplad vidare till ventilationskanalen.

Det är inte tillåtet att montera en utsugsfläkt ovanför spisen som trycker ut matos och annat i ventilationskanalerna. Det stör flödena och leder till att det kommer in matos i garderober och badrum hos andra boende.
Det är alltså inte är tillåtet att montera egna fläktar i bostäderna som kopplas till ventilationssystemet.

OBS. All inkommande luft tas från vår ”gröna lunga”, Drakenbergsgatan.