Efterbesiktning

När renoveringen är klar meddelas Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB för besiktning av utfört arbete.

(Gäller renoveringar som krävt tillstånd – inte för enklare renoveringar.)

Via mail: info@borgmerio.se
Via telefon: 08-36 14 14