Bygg/rivningssopor

Ni måste själva hanterar bortforsling av byggsopor. De får ej lämnas inom fastigheten!
BigBag:s får inte placeras på gården utan skall forslas bort samma dag.

Föreningen står ansvarig mot myndigheterna för detta, vilket innebär att föreningen kan låta förvaltaren ombesörja bortforsling mot en kostnad på några tusen kronor som debiteras den som har ansvaret för rivningssoporna – dvs. den renoverande.

Byggnadens utrymningsväg, dvs. trappa och entréhall, får inte användas till förvaring av byggmaterial eller byggsopor. Eventuellt behov av städning inom husets allmänna utrymmen som uppstår pga. lägenhetsarbetena åtgärdas av den som renoverar.

Blixtjobb som har kontor på Drakenbergsgatan 16 forslar bort grovsopor. Kontakta dem här https://www.skyddsvarnet.se/blixtjobb/anlita-blixtjobb/.