Bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till
ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till
den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt
i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Läs hela bostadsrättslagen via nedanstående länk.
http://www.bostadsrättslagen.se

(Not. Vår ekonomi är god och därför har styrelsen beslutat att sänka avgifterna för bostadsrätter med 10 % från den 1 april 2019.)