Balkonger/Markiser

Inglasning av balkonger och markiser

Styrelsen kommer att ta fram generella riktlinjer när det gäller markiser, hyllplan, blomlådor eller annat som monteras på balkongerna. Man får inte borra i den nyrenoverade fasaden.

Vi ser också över färgval på markiser.

Styrelsen ansöker om bygglov för inglasning av balkonger så att de som önskar ska få möjlighet att glasa in sin balkonger. För att bevara en enhetlig fasad så kommer vi även leta efter en gemensam leverantör som kan genomföra inglasningen åt oss. Förhoppningsvis innebär detta också att vi får ett bättre pris än om varje boende skulle ordna med detta på egen hand.