Avisering

Grannarna i trapphuset ska informeras en vecka innan arbetena påbörjas. Särskilt viktigt är detta om renoveringen innefattar avstängning av vatten/värme/el.

Aviseringen ska ske med anslag i entré och hiss samt i trapphusets brevinkast.
Av informationen ska framgå under vilken period renoveringen ska pågå och vem som är ansvarig. Telefonnummer till den ansvarige ska anges.