Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är bara tillåtet i vissa fall och boenden måste alltid ha styrelsens tillåtelse för att hyra ut.

Lämna in en ansökan genom att fylla i blanketten och mejl det till styrelsen@brfdraken16.se eller lägg i vår styrelsebrevlåda i 117, för styrelsens godkännande.

AnsokanOmAndrahandsuthyrning-BorgMerio-dokument